Să învăţăm să spunem…. NU

OBIECTIVE: însuşirea modalităţilor de prevenire a reacţiilor defensive în comunicare; învăţarea unor strategii de a rezista la presiunea grupului.
DURATA: 50 minute
NIVEL: gimnazial, liceal
MATERIALE NECESARE: fişa pentru fiecare elev (anexa 7), folii de flipchart, markere.
DESCRIERE: elevii se grupează, şi primesc sarcina de a lista, timp de 5 minute, cât mai multe situaţii (şi emoţiile pe care le-au simţit) cu care s-au confruntat şi în care le-a fost dificil să refuze o solicitare din partea altor persoane, chiar dacă acea propunere nu le-a făcut plăcere.

Se listează toate situaţiile identificate de grupuri pe tablă sau pe o folie de flipchart. Fiecare grup selectează cel puţin o situaţie la care vor lucra în continuare şi primesc sarcina de a gândi o strategie pe care au folosit-o sau ar putea-o folosi pentru a refuza, în mod ferm (asertiv) cererea altor persoane (atunci când nu doresc să se implice într-o anumită activitate, situaţie…). Apoi notează strategia pe care au gândit-o pe câte o folie de flipchart. Li se înmânează elevilor fişa de lucru şi li se cere să completeze propria lor strategie cu recomandările de pe fişă, respectiv cum anume şi-ar putea optimiza modalitatea de a refuza unele cereri. In final, câte un reprezentant din fiecare grup va prezenta întregii clase exemplul la care au lucrat. Discuţia se poate aprofunda prin discutarea a ceea ce simt atunci când fac unele lucruri doar pentru a fi pe placul celorlalţi, respectiv ce gândesc despre ei înşişi şi ce emoţii simt atunci când pot refuza anumite cereri cu care nu sunt de acord.

Nota bene: coordonatorul ghidează discuţiile pe situaţiile tipice din şcoală (ex: a chiuli de la ore, a copia la teste, a consuma alcool sau tutun doar pentru a nu fi exclus dintr-un grup, a renunţa, sub presiunea grupului, la pregătirea lecţiilor în favoarea altor activităţi etc.) şi insistă pe modul asertiv de a refuza unele cereri. Poate fi realizat şi un joc de rol.Din proiectul educațional "Managementul prezenței elevilor la școală"
Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu