Cum mă văd eu, cum mă definesc ceilalţi?

OBIECTIV: Construirea unei imagini de sine pozitivă
NIVEL: gimnazial
MATERIALE NECESARE: coli A4, markere, creioane colorate, tablă/flipchart
DURATA: 50 min.
DESCRIERE: Acest exerciţiu oferă elevilor posibilitatea de a-şi defini calităţi personale care contribuie la dezvoltarea armonioasă a personalităţii lor.
Elevii sunt împărţiţi în grupe de 5 şi primesc câte o foaie A4 şi creioane colorate.

Fiecare elev desenează conturul propriei palme pe foaie, pe care îşi va trece numele. Pe degetul mare îşi va trece o calitate proprie (trăsături de caracter, însuşiri morale; de ex.: generos, inteligent, simpatic, talentat etc.). Exerciţiul se continuă cu precizarea altor calităţi de către colegii de grup – fiecare membru al grupului va scrie o calitate a colegului său pe celelalte “degete” ale conturului palmei acestuia. În felul acesta, la sfârşit fiecare membru va avea un contur al palmei inscripţionat cu calităţi identificate atât de el, cât şi de colegii săi. În final se afişează toate colile cu desene pe tablă sau pe foaia de flipchart.
O variantă a exerciţiului cuprinde precizarea unui comportament pozitiv (sau a mai multor comportamente). Se insistă ca elevii să identifice calităţi (aspecte pozitive), nu defecte (aspecte negative) ale propriei personalităţi. 

Sugestii pentru profesori:

Accentul se pune pe valorizare. Dacă profesorul observă că sunt elevi care nu reuşesc să identifice aspecte pozitive ale comportamentului sau caracterului lor, pot fi completate “degetele” doar de ceilalţi membri ai grupului. În felul acesta, elevul respectiv va reuşi, cu ajutorul celorlalţi, să se cunoască şi să autovalorizeze propriul potenţial.


Din proiectul educațional "Managementul prezen'ei elevilor la școală"

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu