Propunere de activități pentru Școala Altfel

Puteti descoperi o listă de activități propuse de către Organizaţia Naţională "Cercetaşii României" în parteneriat cu Uniunea Cercetașilor Maghiari din România (UCMR), spre a fi desfășurate în timpul zilei în Spiritul Cercetășiei din cadrul Școlii Altfel.

Aceste activități sunt prezentate urmărind ciclurile școlare, astfel:

  •     clasele primare: activități educative non-formale, specific cercetășești timp de 4 ore
  •     clasele gimnaziale: activități educative non-formale, specific cercetășești timp de 5 ore
  •     liceu: activități educative non-formale, specific cercetășești timp de 6 ore

Activitățile sunt prezentate spre a fi desfășurate în natură sau în sala de clasă, în funcție de specificul fiecărei școli, în funcție de vremea de afară sau de nevoile fiecărui grup de elevi.Toate activitățile corespund dezvoltării unei arii personale, așa cum sunt acestea definite în programul educativ al ONCR.În același timp, fiecare activitate în parte are în vedere dezvoltarea spiritului de echipă și încurajarea autonomiei copiilor și tinerilor prin metode participative.

Programul este conceput astfel încât să acopere orarul unei zile de școală, având activități introductive, activități principale și la final o etapă de fixare a abilităților dobândite și evaluarea zilei.

În localitățile în care există grupuri de cercetași, recomandăm colaborarea între inspectorat, școală, liceu pentru desfășurarea acestor activități, deoarece adulții voluntari cercetași au experiență practică în punerea în aplicare a unor asemenea evenimente, în cadrul întâlnirilor săptămânale pe care le desfășoară cu copiii și adolescenții.

Pentru implementarea în bune condiții a proiectului, din ianuarie 2012, va exista și o pagină web dedicată, unde cadrele didactice și adulții voluntari cercetași vor găsi o serie de resurse pentru desfășurarea Școlii Altfel în Spiritul Cercetășiei în localitatea lor.

Documente:


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu